А

Акредитація представництва іноземної благодійної організації

В умовах війни Україна перебуває у фокусі багатьох іноземних благодійних організацій.
 
Здійснення благодійної діяльності через відокремлений підрозділ іноземної благодійної організації має низку переваг. Зокрема, це налагоджена співпраця із материнською організацією, статус іноземної організації, податкові переваги, працевлаштування іноземних працівників без отримання дозволу центру зайнятості. Також іноземні працівники та волонтери можуть отримати посвідки на проживання в Україні.
 
Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи та не є платником податків. Проте представництво зобов’язане вести бухгалтерський облік.
 
Акредитація в Україні представництва, філії іноземної неприбуткової організації здійснюються Міністерством юстиції України.
 
Для акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації необхідні такі документи:
  1. Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу;
  2. Копія документа уповноваженого органу іноземної держави, який підтверджує реєстрацію благодійної організації (свідоцтво про реєстрацію, виписка, тощо);
  3. Копії установчих документів іноземної благодійної організації (статут);
  4. Рішення (протокол) уповноваженого органу іноземної благодійної організації про створення відокремленого підрозділу іноземної благодійної організації на території України, та призначення його керівника (директора);
  5. Статут (положення) відокремленого підрозділу (якщо наявність статуту (положення) передбачено рішенням про створення відокремленого підрозділу);
  6. Нотаріальна довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
  7. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження.
 
Усі документи, що будуть видані в іноземній державі, мають бути нотаріально засвідчені та, в разі необхідності, апостильовані.
 
Вартість:
Вартість наших послуг із супроводу акредитації представництва іноземної благодійної організації складає 2000.00 євро, додатково сплачуються витрати на переклад і засвідчення документів.