О

Отримання дозволу (посвідки) на тимчасове проживання в Україні

Громадянам більшості іноземних країн дозволено перебувати в України на законних підставах до 90 календарних днів, для продовження такого терміну іноземцю необхідно отримати дозвіл (посвідку) на тимчасове проживання в Україні.
 
Право на отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні мають іноземні громадяни, які прибули в Україну:
 • з метою працевлаштування;
 • для роботи в представництвах іноземних компаній;
 • для роботи у філіях або представництвах іноземних банків;
 • які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками юридичної особи, зареєстрованої в Україні. При цьому розмір частки власності у статутному капіталі української юридичної особи повинен становити не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 • для реалізації проектів в рамках міжнародної технічної допомоги;
 • з метою навчання;
 • для поширення віровчень, вчинення службових дій або здійснення іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій;
 • для участі в діяльності філій, відділень та інших структурних одиниць громадських (неурядових) організацій інших держав;
 • для здійснення культурної, наукової або освітньої діяльності на підставі міжнародних угод або в рамках спеціальних програм;
 • в якості журналіста або представника зарубіжних ЗМІ;
 • з метою возз’єднання сім’ї з українським громадянином / українською громадянкою або вступу в шлюб з українським громадянином / українською громадянкою.
Посвідка оформлюється іноземцям або особам без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України та які:
 1. досягли 16-річного віку або не досягли 16-річного віку, але самостійно прибули в Україну з метою навчання, - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 2. не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет осіб, до яких вони прибули з метою возз’єднання сім’ї.
 
Необхідні документи:
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D (після пред’явлення повертається, копія додається);
 • документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником) (оригінали документів після пред’явлення повертаються, копії подаються);
 • переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 • дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки та його копія;
 • квитанції для підтвердження сплати державного мита та мита за обробку документів.
Необхідність подачі інших документів залежить від причин оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.
 
Строк розгляду заяви становить 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.
 
Строк дії посвідки на тимчасове проживання на території України
Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік з можливістю обміну, за винятком наступних випадків:
 • Іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, посвідка видається на період роботи в Україні, який зазначається в дозволі на застосування праці.
 • Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, посвідка видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.
 • Іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, посвідка видається на два роки.
 • Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, посвідка видається на період навчання, який визначається наказом закладу освіти про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.
Вартість послуги:
 • державне мито у розмірі 34.00 гривень;
 • вартість адміністративної послуги у розмірі 541.00 гривня;
 • адміністративний збір за оформлення або обмін посвідки на тимчасове проживання 340,00 гривень.
Якщо Ви зацікавлені в наших послугах, зв'яжіться з нами по пошті: [email protected] або по телефону: +38044 289-48-74.