О

Отримання посвідки на постійне проживання в Україні

Посвідка на постійне проживання це документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, підтверджує його право на постійне проживання в Україні та видається строком на 10 років.
 
Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:
 1. іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України «Про імміграцію» отримали дозвіл на імміграцію в Україну, а саме:
 
 1. В межах квоти імміграції:
  1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
  2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
  3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
  4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
  5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
  6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
  7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
  8. особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.
 
 1. Поза квотою імміграції:
  1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
  2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
  3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
  4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
  5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України;
  6. особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства.
 
 1. іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території (у цьому випадку підставою для видачі посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства є відповідний указ Президента України про припинення громадянства України та заяви таких осіб).
 
Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які:
 • досягли 16-річного віку - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;
 • не досягли 16-річного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), з ким проживають особи на підставі дозволу на імміграцію, опікунів, піклувальників.
Необхідні документи
Для оформлення посвідки на постійне проживання необхідно подати такі документи:
 1. Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (копія та пред’являється оригінал);
 2. Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (копія та пред’являється оригінал);
 3. Переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку (подається оригінал);
 4. Копію рішення про надання дозволу на імміграцію (копія);
 5. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (копія та пред’являється оригінал).
 
Строк розгляду заяви про отримання посвідки на постійне проживання складає 15 робочих днів.