П

Підтвердження форс-мажорних обставин в зовнішньоекономічній діяльності

Питання валютного контролю є доволі болючим питанням для підприємств, особливо під час воєнного стану.
 
Правлінням Національного банку України на час діє воєнного стану в Україні встановлено граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів на підставі ЗЕД-контрактів. Так, граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, що були здійснені після 05.04.2022 становить 180 календарних днів, а для операцій, що проведені у строк до 05.04.2022, граничний строк розрахунків становить 365 календарних днів, як і було у мирний час.
 
У випадку порушення розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, пеня за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів, якщо резидент експортує товар за кордон або 0,3 відсотка від вартості недопоставленого товару, якщо резидент імпортує товар. Умови нарахування та стягнення такої пені визначені Законом України «Про валюту і валютні операції».
 
Пеня нараховується за результатом перевірки резидента податковим органом, за інформацією, що надається обслуговуючим Банком. Максимальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків суми операції, непроведеної або проведеної з порушенням вимог валютного законодавства.
 
В той же час, відповідно до ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», у разі якщо виконання договору зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, та нарахування пені зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.
 
Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).
 
Сертифікат про настання форс-мажорних обставин видає Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення, та є законною підставою для звільнення підприємства від відповідальності за порушення ним вимог валютного законодавства через введення воєнного стану, оскільки війна в Україні офіційно визнана Торгово-промисловою палатою України форс-мажорною обставиною.
 
Для отримання відповідного сертифікату підприємству необхідно подати до Торгово-промислової палати України заяву про засвідчення форс-мажорних обставин, які унеможливили виконання обов’язків для суб’єктів господарювання за законодавчими та іншими нормативними актами України, та документи, що підтверджують описані в заяві обставини неможливості належного виконання резидентом своїх зобов’язань щодо експорту або імпорту товарів.
 
З урахуванням нашого досвіду в допомозі в отриманні сертифікатів про настання форс-мажорних обставин можна виділити основні три категорії обставин непереборної сили:
  • експорті та імпорті операції з компаніями з російської федерації та республіки Білорусь, які мали початок до 24 лютого 2022 року, та залишились невиконаними через закриття кордонів та обмеження розрахунків;
  • імпортні операції з постачання товарів морем (океаном) в порти України, що стали неможливими через закриття портів та мінування прибережної смуги;
  • імпортні та експорті операції резидентів України, що є зареєстрованими або мають промислові потужності на тимчасово окупованих територіях України.  
В той же час, ми не беремось за проекти, в яких форс-мажорні обставини відсутні, а порушення зобов’язань відбулось через ті чи інші ризики ведення господарської діяльності чи свідоме порушення однієї із сторін ЗЕД-контракту своїх зобов’язань. 
 
Звертайтесь, [email protected], +38050 388-39-20.