О

Отримання сертифікату про настання форс-мажорних обставин

Клієнт АО «Місечко та Партнери» - ТОВ «Дуоміт Груп» в межах своєї господарської діяльності замовило у турецької компанії матеріали для влаштування підлоги на умовах імпорту для подальшого їх використання в процесі будівництва житлового комплексу в Печерському районі м. Києва.
 
З метою фіксування цін на будівельні матеріали, оплата їх вартості відбулась на умовах передоплати в грудні 2021 року.
 
Проте з початком війни в Україні, з 24 лютого 2022 року було фактично призупинене будівництво житлового комплексу, що стало підставою призупинення процесу поставки імпортних будівельних матеріалів на строк дії воєнного стану в Україні. Таким чином, війна в Україні унеможливила вчасне та належне виконання зобов’язань з поставки будівельних матеріалів за зовнішньоекономічним договором.
 
В той же час, відповідно до п. 21 Постанови Правління НБУ №5 від 02 січня 2019 року, поставка імпортних товарів має здійснюватися у строки, зазначені в договорах, але не пізніше граничного строку розрахунків, що дорівнює 365 календарним дням з дати здійснення авансового платежу.
 
Факт порушення резидентом такої вимоги тягне за собою застосування до нього пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3% від вартості недопоставленого товару (суми неодержаних грошових коштів) (згідно ч.5 ст.13 Закону України «Про валюту і валютні операції»).
 
Враховуючи те, що війна в Україні офіційно визнана форс-мажорною обставиною, згідно листа Торгово-промислової палати України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022, єдиною підставою зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення  виконання зовнішньоекономічного договору на час війни є відповідний сертифікат Торгово-промислової палати.
 
Користуючись своїм правом на отримання сертифікату, АО «Місечко та Партнери» звернулось від імені ТОВ «Дуоміт Груп» до Київської торгово-промислової палати із заявою про засвідчення форс-мажорних обставин які унеможливили виконання зобов’язань, мотивуючи неможливість здійснення поставки імпортних товарів протягом 365 календарних днів внаслідок війни в Україні, для зупинення нарахування штрафних санкцій, передбачених  Законом України «Про валюту і валютні операції» на час дії воєнного стану в Україні.  
 
Київська торгово-промислова палата розглянувши таку заяву видала ТОВ «Дуоміт Груп» сертифікат про форс-мажорні обставини, яким засвідчила факт того, що війна в Україні стала підставою фактичного призупинення поставки імпортних матеріалів та, відповідно, неможливості виконання  ТОВ «Дуоміт Груп» своїх зобов’язань за зовнішньоекономічним договором щодо поставки таких матеріалів протягом 365 календарних днів з дати першого платежу.
 
Юридичний супровід проекту було здійснено адвокатом Іриною Усіченко.