Е

Експертний коментар Володимира Місечко для Юридичної газети щодо оподаткування операцій фізичних осіб з їх нерухомістю

Так, звичайно, прийнятий Податковий кодекс України вніс деякі новації в податкове законодавство взагалі, та в оподаткування операцій з нерухомістю для фізичних осіб зокрема.

Цілком вірно було зазначено автором статті про умовне розділення Податковим кодексом України доходів, отриманих від операції з нерухомістю на три групи:

  • дохід від експлуатації нерухомості;
  • дохід від операцій з продажу нерухомості;
  • податок на нерухомість.

Податок з доходу від операцій щодо експлуатації нерухомості та з її продажу існував і раніше, а от податок з нерухомості є новим для українського законодавства. 

Щодо доходу отриманого від експлуатації нерухомості 

Повністю погоджуюсь з викладеним в статті, але хотів би дещо зупинитись на порядку сплати податку з доходу отриманого платником податку від операції з експлуатації нерухомості.

Так, Податковий кодекс України виділяє два види нерухомості: земельна ділянка сільськогосподарського призначення (земельний пай) та інше нерухоме майно. 

Передбачення двох окремих видів нерухомості зумовлено тим, що вперше в податковому законодавстві встановлюється мінімальний розмір орендної плати, який розраховується:

  • для земельної ділянки сільськогосподарського призначення виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі; 
  • для іншої нерухомості за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Також, Податковим кодексом України визначено, особу, відповідальну за сплату такого податку до бюджету – орендар об’єкта нерухомості. 

В разі, якщо орендар такого об’єкта нерухомості є фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання, то відповідальною особою за перерахування податку до бюджету вже є орендодавець.

Вірно зазначено автором статі про ще одне нововведення, а саме про можливість здавання фізичною особою нерезидентом в оренду свого нерхомого майна виключно через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента, які виконують представницькі функції та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів.

Ставка податку на дохід, одержаний від операції з експлуатації об’єкта нерухомості визначений ст. 167.1 Податкового кодексу України і становить 15%, а в разі перевищення суми такого доходу десятикратного розміру мінімальної заробітної плати – 17%. 

Щодо оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна

Дохід отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Будь-який інший дохід, ніж зазначений вище, отриманий платником податку від операції з продажу (обміну) нерухомого майна, оподатковується за ставкою 5%.

Порядок перерахування податку до бюджету встановлений ст.ст. 172.4 Податкового кодексу України, відповідно до якої Сторони Договору продажу (обміну) об'єкту нерухомості зобов’язані надати нотаріусу документ про сплату податку до бюджету, в іншому випадку такий договір посвідчений не буде.

Щодо податку на нерухомість

Податок на нерухомість є новим податком для українського податкового законодавства та відноситься до місцевих податків та зборів. 

При цьому, як вірно зазначила автор статті, об’єктом оподаткування є лише житлова нерухомість, розмір якої для квартир перевищує 120 кв.м., для будинків – 250 кв.м., а податок буде сплачуватись лише з різниці між наявною житловою площею та встановленим цим Кодексом допустимим мінімумом. 

Ставки податку на нерухомість будуть встановлюватись місцевими органами влади виходячи з 1 кв.м., та:

  • не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
  • для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Згідно Прикінцевих положень Податкового кодексу України, податок на нерухомість впроваджується з 01 січня 2012 року.