Н

Нововведення Митного кодексу України – стаття юриста ЮФ «Місечко та Партнери» Дмитра Жукова для Юрист&Закон

Незабаром в Україні може з’явитися новий Митний кодекс (МК), який повинен значно спростити митні процедури.
З нашої точки зору, Кодекс істотно полегшить життя, як бізнесу, так і простим громадянам. Розглянемо основні нововведення, спрямовані на спрощення митних процедур:

Час оформлення однієї імпортно-експортної операції скорочується з 24 до 4 годин (з урахуванням введення електронного декларування). Так, статтею 255 МК тепер передбачено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 цього Кодексу.

Право вибору митниці декларування вантажу - скасування прив’язки місця декларування вантажу до місця державної реєстрації суб’єкта господарювання. Виходячи зі змісту положень ст. 247 МК місце та час митного оформлення визначено наступним чином:

 • Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом робочого часу, встановленого для цих органів.
 • Відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово.
 • Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред’явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено МК.
 • Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.
 • Місця митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 • Місця здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначаються відповідно до розділу ХІІ МК.
 • За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні формальності можуть виконуватися митними органами поза місцем розташування цих органів, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених МК. Форма письмового звернення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 • За виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, з заінтересованих осіб справляється плата у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.
 • У разі оголошення надзвичайного стану в окремих регіонах України можуть визначатися митні органи, в яких здійснюватиметься митне оформлення товарів.
 • За рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів, може здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.

Норми ст. 269 МК допускають внесення змін та відкликання митної декларації, прийнятої митним органом, до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.

В приписах ст. 320 МК зазначено, що митний контроль стає вибірковим, тобто форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань держаної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються на підставі результатів системи управління ризиками. Тобто, на практиці визначатиме необхідність проведення митного огляду, детального аналізу вантажу чи відсутність такої необхідності комп’ютер, а не працівник митниці, що значно зменшує можливість виникнення корупції.

Ст. 334 впорядковує новий перелік документів і відомостей, що слід подати для митного контролю. На відміну від старої редакції, тепер вичерпний перелік документів регулюється виключно МК, а не постановами Кабміну.

Також визначено вичерпний перелік документів, які митниця має право отримати від підприємця для підтвердження митної вартості товарів, який передбачено ст. 53 МК.

Новим МК (ст. 267) впроваджено можливість суб’єкту господарювання за своїм бажанням задекларувати всі товари за одним товарним кодом, якому відповідатиме найбільша ставка мита.

Також варто виділити цілу низку інших суттєвих нововведень Митного кодексу:

Главою 69 МК встановлено порядок провадження у справах про порушення митних правил. Ним скорочено кількість митних порушень з 27 до 18, а також проведено декриміналізацію контрабанди (за винятком заборонених товарів). Конфіскацію передбачено лише за 5 видів порушень.

Ст. 467 МК передбачає максимальний строк накладення адміністративного стягнення у вигляді конфіскації у справах про порушення митних правил терміном 1095 днів з дня виявлення правопорушення, а не безстроково.

Ст. 521 МК вводить поняття мирової угоди, яка може укладатися у справі про порушення митних правил.

Ст. 460 МК звільняє суб’єктів господарювання від адміністративної відповідальності за допущені ними ненавмисні помилки, якщо вони не допускаються систематично, зокрема: допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Положеннями ст. 95 МК встановлюються строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту:

 • для автомобільного транспорту - 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності одного митного органу - 5 діб);
 • для залізничного транспорту - 28 діб;
 • для авіаційного транспорту - 5 діб;
 • для морського та річкового транспорту - 20 діб;
 • для трубопровідного транспорту - 31 доба;
 • для трубопровідного транспорту (з перевантаженням на інші види транспорту) - 90 діб.

Главою 2 МК вводиться поняття «Уповноважений оператор економічної діяльності» - сумлінний підприємець, тривалий час працює на ринку при наявності кваліфікованого персоналу та не має заборгованості перед державою та істотних правопорушень. Так, положеннями ст. 12 МК передбачено, що статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до єдиного реєстру уповноважених економічних операторів. Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного оператора таких видів:

 • на спрощення митних процедур;
 • щодо надійності та безпеки;
 • на спрощення митних процедур та щодо надійності та безпеки.

Також новий МК у ст. 116 подовжив строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів, транспортних засобів з 1 до 3 років.

В ст. 370 МК визначено вичерпний перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян. Ст. 371 визначено, що у разі, коли сумарна фактурна вартість товарів не перевищує еквівалент 10 000 євро, вони не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України, а при ввезенні (ст. 374) – у разі, якщо сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 1 000 євро та загальна вага не перевищує 50 кг., а в разі перевищення вартості до 10 000 євро встановлено єдину митну ставку 10%. Ст. 380 дозволено тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування на строк до 183 днів.

Варто відмітити, що МК значно розширює права перевізника, чому присвячено ст. 190. Зокрема, власникам транспортних засобів (перевізникам) надано право вивантажувати товари на склад митного органу, якщо доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму.

А ст. 296 МК врегульовано особливості застосування ставок митних платежів під час незаконного переміщення товарів через митний кордон України та використання товарів з порушенням встановлених обмежень.

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/4/17/61743.htm