Щ

Що очікує на спрощену систему оподаткування? Експертні коментарі Володимира Місечко для Юридичної Газети

Звичайно, після прийняття Податкового кодексу України та набрання ним законної сили, найобговорюванішим та найочікуванішим питанням залишається майбутнє спрощеної системи оподаткування.

В Податковому кодексі України вже передбачені деякі зміни щодо осіб, які сплачують податки за спрощеною системою – відсутність у юридичних осіб можливості відносити витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів та послуг у таких суб’єктів господарювання, на свої валові затрати.

Щодо інших очікуваних змін, то їх доволі важко прогнозувати, наразі серед проектів, що будуть запропоновані на обговорення є доступним проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», який розміщений на сайті Ради підприємців при Верховній Раді України.

Даний Законопроект був висвітлений автором статті, з якою я повністю погоджуюсь.

Так, найважливішим в запропонованому проекті Закону є розподілення спрощенців в залежності від виду діяльності, виручки та кількості найманих працівників на 5 категорій.

У разі прийняття Верховною Радою України Закону в даній запропонованій редакції, фізична особа підприємець матиме змогу самостійно вибрати категорію, за якою вона хоче працювати та сплачувати податки.

Так, наприклад, фізична особа підприємець з річним обсягом виручки до 300 000,00 гривень та не маючи найманих працівників буде сплачувати мінімальний розмір податку, розмір якого становитиме від 20,00 до 50,00 гривень.

В разі ж, якщо обсяг виручки буде складати до 1 500 000,00 гривень за рік, а кількість найманих осіб до 10 осіб, розмір податку в залежності від обсягу виручки становитиме від 50,00 гривень до 300,00 гривень.

Третя запропонована категорія є універсальною і може бути обрана будь-якою фізичною особою підприємцем, річний обсяг виручки якої не перевищує 3 000 000,00 гривень.

Обравши таку категорію, фізична особа буде сплачувати фіксований розмір податку – 3% від обсягу виручки, а витрати понесені на придбання у неї товарів, робіт, послуг на відміну від перших двох категорій, будуть відноситись юридичними особами на валові затрати.

Четверту та п’яту категорію можуть обрати лише самозайняті особи, ті які проводять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжинірингу, інформатизації, рекламну діяльність, являються страховими агентами, тощо.

Різниця між даними категоріями полягає лише в обсягу виручки та кількості найманих працівників, крім того, лише витрати понесені на придбання товарів, робіт, послуг у фізичних осіб підприємців п’ятої категорії будуть відноситись юридичними особами на валові затрати.

Також, важливим є те, що Законопроектом дається чітке визначення поняттю «виручка» з зазначенням що саме включається до неї чи ні, бо на даний момент вистачає доволі достатньо спірних позицій між податківцями та платниками податків з цих питань.

Крім того, даним Законопроектом передбачається запровадження пільг для першої категорії осіб у вигляді нульової ставки податку до 31 грудня 2016 року.

Завдяки всім вищезазначеним новаціям, спрощена система оподаткування має можливість у майбутньому отримати новий поштовх для розвитку, а малий бізнес, як і загалом українська економіка – стабільність.