К

Контрольовані іноземні компанії, звітність

01 січня 2022 року набрав чинності Закон України №466-IX від 16 січня 2020 року, яким були внесені зміни до Податкового кодексу України та яким було введено інститут контрольованої іноземної компаній.
 
Детальний аналіз Закону тут.
 
Інститутом контрольованих іноземних компаній введено дві форми звітності, а саме: повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях та звіт про контрольовані іноземні компанії.
 
Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії
Починаючи з 01 січня 2024 року всі контролери (фізичні та юридичні особи) іноземних компаній зобов’язані подати звіт про свою контрольовану іноземну компанію.
 
Ті контролери, які не подавали звіт про контрольовану компанію за 2022 рік, зобов'язані подати в 2024 році такий звіт за 2022 та 2023 роки.
 
Наша пропозиція про надання юридичних послуг зі звітування КІК тут.
 
Строк складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії
Форма звіту про контрольовані іноземні компанії
Звіт про контрольовані іноземні компанії може бути повним або скороченим.
 
Повний звіт про контрольовані іноземні компанії подається контрольованими особами разом з власною декларацією про майновий стан і доходи фізичних осіб, додатком КІК до декларації та перекладеною на українську мову звітністю іноземної компанії (якщо звітність підготовлена на англійській мові її переклад не вимагається).
 
Про граничні строки подачі звітності в найбільш поширених іноземних юрисдикціях тут.
 
Про ставки корпоративних податків в Європі на 2024 рік тут.
 
Форма повного звіту доступна для завантаження тут.
 
Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії подається контрольованими особами в тому випадку, якщо на момент подачі звітності по контрольованим іноземним компаніям, ще не подано звітність у відповідній іноземній юрисдикції.
 
У випадку подання скороченого звіту про контрольовані іноземні компанії, контрольована особа зобов’язана подати повний звіт до 31 грудня року наступного за звітним.
 
Форма скороченого звіту доступна для завантаження тут.
 
Куди та як надсилається звіт про контрольовані іноземні компанії
До контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної особи – резидента та основним місцем обліку юридичної особи – резидента засобами електронного зв’язку в електронній формі з електронним цифровим підписом через особистий податковий кабінет.
 
Відповідальність за неподання звіту про контрольовані іноземні компанії
Неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії - штраф в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (302 300.00 гривень станом на 01 січня 2024 року).
 
Несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії - штраф в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (3 023.00 гривні в день, але не більше 151 150.00 гривень).
 
Невідображення контролюючою особою у звіті про контрольовані іноземні компанії відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній та/або неповне невідображення інформації щодо наявних контрольованих іноземних компаній - штраф в розмірі 3 відсотків суми доходу контрольованих іноземних компаній або 25 відсотків скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії за відповідний рік, не відображених у звіті про контрольовані іноземні компанії, залежно від того, яке з таких значень є більшим, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен факт невідображення контрольованої іноземної компанії та/або за всі невідображені суми (3 023 000.00 гривень станом на 01 січня 2024 року).
 
Повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Відповідно до пункту 39-2.5.5 Податкового кодексу України, для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:
  • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;
  • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
  • кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;
  • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
Строк повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).
 
Куди та як надсилається повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
До контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної особи – резидента та основним місцем обліку юридичної особи – резидента засобами електронного зв’язку в електронній формі з електронним цифровим підписом через особистий податковий кабінет.
 
Форма повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Повідомлення про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи подається за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2021 № 512, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.11.2021 за № 1525/37147.
 
Форма для завантаження доступна тут.
 
Відповідальність за неподання повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Неповідомлення про набуття частки в іноземній юридичній особі, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт, станом на 01 січня 2024 року - 906 900 гривень.
 
Наші контакти: +38050 388-39-20, [email protected]