С

Судове представництво

Представництво та захист інтересів клієнтів в судах є одним з основних напрямків діяльності «Місечко та Партнери». У розрізі українського законодавства судове представництво можна поділити на адміністративне, господарське та цивільне.

За результатами одного із найстаріших юридичних видань в світі The Legal 500 Europe, Middle East and Africa юридична фірма «Місечко та Партнери» рекомендована в Україні в практиці вирішення спорів.​

Адміністративні спори

Переважну кількість спорів в адміністративних судах становлять спори, пов'язані з оскарженням дій органів податкової служби або примусом до виконання своїх обов'язків органами державної влади. Однією з основних причин виникнення даного виду спорів є неналежне правове супроводження бізнесу. Юристи фірми «Місечко та Партнери» мають значний досвід як в оскарженні рішень органів податкової служби, так і в адміністративних судових процесах з центральними державними органами. Також наші юристи неодноразово вирішували земельні спори на користь клієнтів фірми.

Господарські спори

Як великі корпорації, так і невеликі компанії рано чи пізно стикаються з невиконанням зобов'язань контрагентами або виникненням дебіторської заборгованості. Головною проблемою, яка призводить до подібних ситуацій, є відсутність якісної правової експертизи договірних правовідносин клієнта.

Однією із запорук успішного вирішення господарського спору є своєчасне виявлення майна боржника і накладення на нього арешту для забезпечення реального виконання рішення суду в майбутньому. У той же час, супровід процедури банкрутства вимагає постійного моніторингу роботи арбітражного керуючого та недопущення обмеження прав клієнта у випадку, якщо він не є ініціюючим кредитором. Наша фірма має багатий і різносторонній позитивний досвід представництва інтересів клієнтів у господарських судах усіх регіонів України.

Цивільні спори

Спори між фізичними особами становлять найбільшу кількість справ, що розглядаються судами. Зокрема, це суперечки, предметом яких є порядок спадкування майна, розділ власності при розірванні шлюбу, житлове право, об'єкти інтелектуальної власності, а також спори за участю банків.

Особливістю даної категорії справ є предмет спору, який стосується конкретної людини. Тому для судового представництва важливо мати в якості судового представника адвоката, який не тільки володіє професійними знаннями в галузі юриспруденції, але й розважливо підходить до виступу під час процесу та не відштовхує від себе суддю зайвою емоційністю.

Послуги фірми включають:

  • аналіз документів;
  • розробка стратегії захисту, вироблення правової позиції, збір необхідних доказів;
  • підготовка проектів позовних заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів;
  • апеляційне та касаційне оскарження судових рішень;
  • представництво інтересів клієнтів в судах всіх інстанцій;
  • супровід процедури виконання судових рішень.